25è aniversari de la Convenció Internacional sobre els Drets dels Infants

La Convenció Internacional sobre els Drets dels Infants (CIDI)

Tots els éssers humans tenim drets, els infants també. No obstant això, a causa de la seva edat hi ha més probabilitats que els seus drets siguin ignorats o s’oblidin.

Per protegir els drets de les nenes i els nens, les Nacions Unides van redactar un acord internacional anomenat Convenció de Nacions Unides sobre els Drets dels Infants i què fou aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.

La Convenció és el primer tractat vinculant a nivell internacional que reuneix, en un únic text, els drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals dels nens i nenes. A més a més, és un dels tractats més referendats del món, ja que ha estat ratificat gairebé per tots els membres de les Nacions Unides. Per això hem de celebrar i recordar el dia que reconeix que els infants són subjectes de drets i que és OBLIGACIÓ dels estats fer respectar-los.

Els estats que s’adhereixen a la CIDI es comprometen a complir-la adequant el seu marc normatiu als principis de la mateixa i a destinar tots els esforços que siguin necessaris per aconseguir que cada nen i nena gaudeixi plenament dels seus drets. Està composada per 54 articles que consagren el dret a la protecció de la societat i el govern, el dret de les persones menors de 18 anys a desenvolupar-se en mitjans segurs i a participar activament en la societat.

La Convenció Internacional sobre els Drets dels Infants és també una llei per a nosaltres, ja que el Govern espanyol va ratificar-la a finals de 1990. Això implica que hem de tractar els infants del nostre país d’acord amb el que s’estipula a la Convenció i que els poders públics han d’assegurar que totes les lleis recullin aquests drets.

El seu origen va ser la Declaració de Ginebra sobre els Drets del Nen de 1924, redactada per Eglantyne Jebb, fundadora de l’organització internacional Save the Children.

linia_temps_drets_dels_infants

Aquí trobaras més informació sobre els Drets dels Infants i la situació actual.